Language:
Free Online Dictionary|3Dict

Gratifier

Source : Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)

Gratifier \Grat"i*fi"er\, n.
   One who gratifies or pleases.
Sort by alphabet : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z